Tagged: Broadcom

ชิป LTE ตัวใหม่ของ Broadcom กินไฟน้อยลงถึง 25% 0

ชิป LTE ตัวใหม่ของ Broadcom กินไฟน้อยลงถึง 25%

ในปัญหาหลักของการเชื่อมต่อ 4G LTE คือการกินพลังงานที่มากกว่า 3G เป็นอย่างมากส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้พอสมควร แต่ล่าสุดนั้นทาง Broadcom ได้เปิดตัวชิป LTE ใหม่ รหัสBCM21892 ที่ระบุกว่ากินไฟน้อยกว่า LTE รุ่นเก่าถึง 25% ซึ่งตัวชิปมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

Skip to toolbar