Articles Posted in the " Bug " Category  • พบบั๊กใหม่ใน iOS 7 แสดงผลนาฬิกาในปฏิทินผิดพลาด

    พบบั๊กใหม่ใน iOS 7 แสดงผลนาฬิกาในปฏิทินผิดพลาด

    ดูเหมือน iOS จะเจอบั๊กที่เกี่ยวข้องกับเวลาอยู่เสมอนะครับ (ข่าวเก่า 1, 2, 3, 4) ล่าสุดมีผู้ใช้บางกลุ่มรายงานว่าเส้นบอกเวลาปัจจุบันในแอพปฏิทินแสดงเวลา ผิดไป 1 ชั่วโมง (ดูรูปสกรีนช็อทด้านล่างประกอบ) ตัวอย่างเช่นเวลาจริงๆ คือ 11:40 น. แต่เส้นแสดงเวลากลับไปอยู่ในตำแหน่ง 12:40 น.