Tagged: Business

LG ทุ่มสุดตัวลงทุน 657 ล้านดอลลาร์ ขยายธุรกิจจอ OLED 0

LG ทุ่มสุดตัวลงทุน 657 ล้านดอลลาร์ ขยายธุรกิจจอ OLED

LG Displays ผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้าจอ OLED เพียงรายเดียวในปัจจุบัน เตรียมเพิ่มเงินลงทุนอีก 657 ล้านดอลลาร์ ขยายโรงงานผลิตหน้าจอ OLED เพิ่มอีกแห่ง คาดเริ่มดำเนินการผลิตได้ปีหน้าการขยายโรงงานในครั้งนี้ จะเพิ่มกำลังการผลิตให้กับโรงงานที่เมือง Paju ในจังหวัด Gyeonggi ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้หน้าจอ OLED ที่ผลิตจะใช้สำหรับทีวี โดยเตรียมผลิตหน้าจอขนาดใหญ่สุดถึง

Skip to toolbar