Facebook ทำการทดสอบขายตั๋วในหน้า Event

Facebook ได้มีการทดสอบให้ผู้ใช้บางส่วนสามารถขายตั๋วผ่านหน้า Event โดยตรงแล้ว หลังจากผู้ใช้บางรายเห็นปุ่ม Buy Tickets จากข้อมูลของ Website All Facebook ได้มีการระบุว่าผู้ใช้บางส่วนเมื่อกดตั้ง Event จะพบช่อ Ticket ให้ใส่ Link ให้ผู้ใช้อื่นสามารถคลิ๊กไปซื้อตัวร่วมง่านได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าการให้ ลิ๊งที่มีอยู่แล้ว

Read more