Tagged: Chevrolet

มือถือ 4G เชยไปละ! ต้องรถยนต์ติด 4G สิ 0

มือถือ 4G เชยไปละ! ต้องรถยนต์ติด 4G สิ

รายงานจากงาน CES 2014 อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ ซึ่งก็คือรถยนต์ที่มาพร้อมกับ 4G LTE จากทาง GM นั่นเอง

Skip to toolbar