Articles Posted in the " Commercial " Category

  • คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เตรียมนำระบบฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้

    คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เตรียมนำระบบฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้

    หากใครที่ติดตามข่าวการรับจำนำข้าว จะพบว่าโครงการนี้มีปัญหาอยู่มากทีเดียว จนกระทั้งต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันเลย คนล่าสุดคือ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เตรียมนำระบบออนไลน์มาใช้กับโครงการนี้แล้วจากมติของการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เสนอให้นำระบบออนไลน์มาใช้กับโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2556/2557 โดยวางงบประมาณไว้ 200 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ