Facebook เปลี่ยนการวัดผลโฆษณาใหม่ ใช้การนับจากการมองเห็นโฆษณาบนดีไวซ์ต่างๆแทนแบบเก่า

วันนี้ Facebook ได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่เพื่อการวัดประสิทธิผลของโฆษณาบน Facebook ในรูปแบบที่ วัดผลได้ชัดเจน โดยใช้รายได้หรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าที่มองเห็นโฆษณาบนดีไวซ์ต่างๆ

Read more