Articles Posted in the " Corning " Category


  • Corning โชว์กระจกกันรอยรุ่นใหม่ ฆ่าเชื้อโรคได้ในตัว, ลดแสงสะท้อนกลางแจ้ง

    Corning โชว์กระจกกันรอยรุ่นใหม่ ฆ่าเชื้อโรคได้ในตัว, ลดแสงสะท้อนกลางแจ้ง

    พูดถึงชื่อของ Corning หลายคงนึกถึง Gorilla Glass กระจกกันรอยที่มีความทนทานบนหน้าจอสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (และโน้ตบุ๊กบางรุ่น) แต่อีกไม่นานจะมีกระจกที่ทำได้มากกว่าแค่กันรอย นั่นคือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยรายละเอียดของกระจกตัวใหม่นี้มาจาก Jeffrey Evenson รองประธานของ Corning (ผู้ผลิตกระจก Gorilla Glass) ได้เผยนวัตกรรมใหม่บนกระจกกันรอยรุ่นต่อไปในงาน MIT Technology Review เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า Corning