ปรับแผนใหม่ Itanium รุ่นใหม่ “Kittson” ของ Intel

ได้มีข่าวของ Intel เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งเผยข้อมูลของ  CPU Itanium รุ่นต่อไปซึ่งมีรหัส Kittson และประกาศว่าจะแชร์ดีไซน์ซ็อคเก็ตระหว่าง Itanium กับ Xeon เข้าด้วยกันให้เห็นทิศทางในอนาคตว่า Itanium จะถูกผนวกรวมกับ Xeon ในที่สุด แต่ก็อาจจะเปลี่ยนใจเสียแล้ว ซึ่งทางบริษัทโพสต์ข้อความเรื่องนี้เงียบๆ บนเว็บไซต์ของตัวเองว่า

Read more