Tagged: Creative Commons

Bing เปิดฟีเจอร์กรองผลลัพธ์การค้นหาภาพตามสัญญาอนุญาต 0

Bing เปิดฟีเจอร์กรองผลลัพธ์การค้นหาภาพตามสัญญาอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา Bing ประกาศว่าได้เพิ่มฟีเจอร์กรองผลลัพธ์การค้นหาภาพบน Bing.com/Images ตามสัญญาอนุญาตของ Creative Commons ได้ (กูเกิลเพิ่มตัวกรองนี้ตั้งแต่ปี 2009 แล้ว)

Skip to toolbar