Tagged: Dailymotion

รัฐบาลฝรั่งเศสเข้าขวางดีลยาฮูซื้อหุ้น Dailymotion 0

รัฐบาลฝรั่งเศสเข้าขวางดีลยาฮูซื้อหุ้น Dailymotion

ดูเหมือนข่าวลือที่ว่ายาฮูกำลังเจรจาซื้อหุ้น Dailymotion จะมีมูลเสียแล้ว และก็ไม่ใช่ข่าวดีนักสำหรับยาฮู เพราะว่าหนังสือพิมพ์สัญชาติฝรั่งเศส Le Monde ออกมาให้ข่าวว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเข้ามาขวางดีลนี้เรียบร้อยแล้ว

Skip to toolbar