สมาร์ทโฟนทั่วโลกอยู่ในความเสี่ยง!! การโจมตีของมัลแวร์ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวมุ่งเป้า Android

เดลล์ เผยผลรายงานภัยคุกคามประจำปีของ Dell Security Annual Threat Report โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นในปี 2558 พร้อมระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลักๆ

Read more