Articles Posted in the " Dev Team " Category

  • ทิม คุก ยืนยันว่าแอปเปิลสนคุณภาพมากกว่าขนาดของจอภาพ

    ทิม คุก ยืนยันว่าแอปเปิลสนคุณภาพมากกว่าขนาดของจอภาพ

    แม้ว่ามีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าแอปเปิลต้านกระแสจอภาพขนาดใหญ่ไม่ไหว จนต้องเริ่มผลิตมือถือที่มีขนาดจอภาพที่ใหญ่ขึ้น ล่าสุดทิม คุก ได้ออกมาดับกระแสข่าวลือนี้ระหว่างการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส ว่าแอปเปิลจะไม่ผลิตมือถือหน้าจอใหญ่กว่านี้ในช่วงนี้