Tagged: Digital

ซีอีโออินเทลยอมรับ ล้มแผนธุรกิจทีวีเพราะเจรจากับเจ้าของรายการลำบาก 0

ซีอีโออินเทลยอมรับ ล้มแผนธุรกิจทีวีเพราะเจรจากับเจ้าของรายการลำบาก

ถ้ายังจำกันได้ อินเทลมีโครงการใหญ่ชื่อ OnCue ที่ตั้งใจทำแพลตฟอร์มทีวียุคใหม่ แต่สุดท้ายก็มีข่าวลือออกมาว่าแท้งก่อนคลอด และเตรียมขายให้ Verizon

Skip to toolbar