Articles Posted in the " DRM " Category  • W3C เสนอร่างมาตรฐาน DRM สำหรับเว็บ

    W3C เสนอร่างมาตรฐาน DRM สำหรับเว็บ

    ที่ประชุม W3C เสนอร่างแรกของมาตรฐาน Encrypted Media Extensions (EME) หรือ “มาตรฐานการจัดการสิทธิ (DRM) สำหรับเนื้อหาในเว็บ” เปิดแก่สาธารณะ เป็นเวอร์ชั่นแรก มาตรฐานนี้จะรวมเอากระบวนการเก็บกุญแจถอดรหัสเนื้อหาเอาไว้ในเบราว์เซอร์, อัลกอริทึมสำหรับการถอดรหัส, และกระบวนการตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ยังคงออนไลน์อยู่ เพื่อจะรับชมเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมา