Tagged: DropTag

DropTag เซ็นเซอร์ตรวจสอบการกระแทกของพัสดุระหว่างขนส่ง 0

DropTag เซ็นเซอร์ตรวจสอบการกระแทกของพัสดุระหว่างขนส่ง

Cambridge Consultants บริษัทให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษได้คิดค้นและพัฒนา DropTag ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับติดกับพัสดุ เพื่อใช้ตรวจสอบการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นกับพัสดุในระหว่างการเคลื่อนย้ายขน ส่งตัว DropTag มีลักษณะเป็นแผ่นป้ายขนาดเล็ก ภายในมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง (accelerometer), แบตเตอรี่ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหลายสัปดาห์, ชุดวงจรบลูทูธแบบพลังงานต่ำสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

Skip to toolbar