Articles Posted in the " E-book " Category


  • Sony เปิดราคาเครื่องอ่านอีบุ๊กหน้าจอ 13.3″ เริ่มต้นที่ 100,000 เยน

    Sony เปิดราคาเครื่องอ่านอีบุ๊กหน้าจอ 13.3″ เริ่มต้นที่ 100,000 เยน

    ถ้ายังจำกันได้ ก่อนหน้านี้ Sony เคยหยิบเครื่องอ่านอีบุ๊กหน้าจอขนาด 13.3″ ที่มาพร้อมกับปากกามาให้ดูกัน แต่ตอนนั้นยังไม่บอกทั้งราคา และวันขาย ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาแล้วครับแม้จะยังไม่รู้ว่าสรุปแล้ว Sony จะเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าอะไร แต่วันวางขายก็ออกมาแล้วเป็นวันที่ 3ธันวาคม ด้วยราคาเปิดตัวที่ 100,000 เยน (ประมาณ 32,000 บาท)