สุดล้ำ E-tape ตลับเมตรดิจิตอล คำนวณเปลี่ยนหน่วยอัตโนมัติ เชื่อมต่อ Bluetoothและเก็บข้อมูลไว้ในสมาร์ทโฟนได้

ดูเหมือนว่าภาพการใช้ชีวิตสุดล้ำในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยุคอนาคตที่ได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้ เริ่มจะมีความเป็นได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะการใช้ชีวิตด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบาย

Read more