Tagged: Electric car

Navia รถยนต์ไร้คนขับสัญชาติฝรั่งเศสที่เริ่มขายจริงก่อนใคร 0

Navia รถยนต์ไร้คนขับสัญชาติฝรั่งเศสที่เริ่มขายจริงก่อนใคร

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทไอทีอย่างกูเกิลเริ่มพูดถึงการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งบางเจ้าได้เริ่มทดลองวิ่งไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่มีเจ้าใหญ่รายไหนทำท่าจะขายจริงได้ในเร็ววันซักราย

Skip to toolbar