Tagged: Elon Musk

พ่อพระ Elon Musk ยินดีหากบริษัทไหนจะเอาสิทธิบัตรของ Tesla ไปใช้ ก็เอาไปได้เลย 0

พ่อพระ Elon Musk ยินดีหากบริษัทไหนจะเอาสิทธิบัตรของ Tesla ไปใช้ ก็เอาไปได้เลย

Elon Musk นักคิดค้นและซีอีโอบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Tesla Motors ได้ประกาศลงบนบล็อกของเว็บไซต์ Tesla ว่าตัวเขาและบริษัทมีความยินดี หากบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ จะเอาเทคโนโลยีของเขาไปใช้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานสะอาด

Skip to toolbar