Facebook เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ใช้งาน Emojicon แสดงอารมณ์ที่ปุ่ม LIKE แล้ว พร้อมวิธีใช้งานที่นี่

วันนี้ Facebook ได้ประกาศให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ของปุ่ม LIKE ด้วย Emojiconแสดงอารมณ์ทั้ง 6 แบบอย่างเป็นทางการ หลังจากเปิดทดลองใช้งานในบางประเทศมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

Read more