Articles Posted in the " eneloop " Category

  • สุดยอดถ่านชาร์จคุณภาพสูง “eneloop”

    วันนี้ ทีมงาน itday ขอเสนอ ถ่านชาร์จที่มีประสิทธิภาพทั้งความจุและแรงดันไฟฟ้าที่น่าเหลือเชื่อ ของถ่านชาร์จ eneloop ทางทีมงาน itday  ได้มีการทดสอบการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้า คือ รถกระป๋อง ซึ่งมีการใช้งานเปรียบเทียบกับถ่าน


  • สุดยอดถ่านชาร์จคุณภาพสูง “eneloop”

    วันนี้ ทีมงาน itday ขอเสนอ ถ่านชาร์จที่มีประสิทธิภาพทั้งความจุและแรงดันไฟฟ้าที่น่าเหลือเชื่อ ของถ่านชาร์จ eneloop ทางทีมงาน itday  ได้มีการทดสอบการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้า คือ รถกระป๋อง ซึ่งมีการใช้งานเปรียบเทียบกับถ่าน