Tagged: Environment

พ่อพระ Elon Musk ยินดีหากบริษัทไหนจะเอาสิทธิบัตรของ Tesla ไปใช้ ก็เอาไปได้เลย 0

พ่อพระ Elon Musk ยินดีหากบริษัทไหนจะเอาสิทธิบัตรของ Tesla ไปใช้ ก็เอาไปได้เลย

Elon Musk นักคิดค้นและซีอีโอบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Tesla Motors ได้ประกาศลงบนบล็อกของเว็บไซต์ Tesla ว่าตัวเขาและบริษัทมีความยินดี หากบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ จะเอาเทคโนโลยีของเขาไปใช้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานสะอาด

LG เตรียมเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อลงทุนในระบบความปลอดภัยในที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม 0

LG เตรียมเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อลงทุนในระบบความปลอดภัยในที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม

LG เตรียมเงินลงทุนราว 107 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับปรุงระบบและมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2015

Skip to toolbar