Tagged: Extensibility

เผยรายละเอียดเพิ่มเติม Extensibility ของ iOS และ OS X 0

เผยรายละเอียดเพิ่มเติม Extensibility ของ iOS และ OS X

ก่อนหน้านี้สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้ iOS รู้สึกอึดอัดใจเมื่อทำงาน คือการที่แอปเปิลได้จำกัดให้แต่ละแอพพลิเคชั่นทำงานแยกกันอิสระอย่างชัดเจน (sandboxing) โดยทุกวันนี้ นักพัฒนาแอพหลายคนได้ตัดสินใจที่จะหาทางออกด้วยการใช้วิธีลัดอย่าง URL scheme หรือผลิต SDK ของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้นักพัฒนาแอพคนอื่นสามารถเรียกใช้บริการของแอพตัวเองได้ ในขณะที่ผู้ใช้ Android สามารถให้แอพส่งต่องานไปสู่แอพอื่นได้ผ่านทาง Intent

Skip to toolbar