มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์กยืนยัน Facebook ไม่ทำปุ่ม Dislike แน่นอน

มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook ได้เปิดเผยว่าอยากให้ผู้ใช้งานได้แสดงความรู้สึกอย่างหลากหลายและรวดเร็ว Like เป็นปุ่มที่มีคุณค่ามากในฐานะตัวแทนความรู้สึกเชิงบวก

Read more