Tagged: FaceTime

แอปเปิลออกอัพเดต iOS 7.0.4 และ iOS 6.1.5 (สำหรับ iPod touch รุ่นที่ 4) แก้ปัญหา FaceTime 0

แอปเปิลออกอัพเดต iOS 7.0.4 และ iOS 6.1.5 (สำหรับ iPod touch รุ่นที่ 4) แก้ปัญหา FaceTime

แอปเปิลได้ออกอัพเดต iOS 7.0.4 สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch ทุกรุ่นที่อัพเดต iOS 7 ได้ การอัพเดตครั้งนี้เป็นการอัพเดตย่อย เน้นการแก้บั๊ก FaceTime ที่เกิดปัญหากับผู้ใช้บางคน และบั๊กอื่น ๆ เล็กน้อย

Apple เปลี่ยนเครื่องหมาย FaceTime ใหม่ ยื่นจดเครื่องหมายการค้าแล้วเรียบร้อย 0

Apple เปลี่ยนเครื่องหมาย FaceTime ใหม่ ยื่นจดเครื่องหมายการค้าแล้วเรียบร้อย

Apple ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องหมายของ FaceTime เป็นแบบใหม่ พร้อมทั้งยื่นจดสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว

Skip to toolbar