คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด นิยมใช้ LINE มากกว่า FaceBook

นิด้าโพลเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 จำนวน 1,749 หน่วยตัวอย่าง

Read more