Tagged: FIDO

PayPal บอกหมดยุคการล็อกอินด้วยรหัสผ่าน ได้เวลายืนยันตัวตนผ่าน FIDO 0

PayPal บอกหมดยุคการล็อกอินด้วยรหัสผ่าน ได้เวลายืนยันตัวตนผ่าน FIDO

Michael Barrett ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยข้อมูล (information security) ของ PayPal และประธานของกลุ่ม FIDO Alliance (Fast Identity Online – ข่าวเก่า) ไปพูดที่งานสัมมนาด้านความปลอดภัย Interop

Skip to toolbar