SanDisk เปิดตัว Flashrive ความจุ 128GB ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

SanDisk เปิดตัว Flashdrive แบบ SSD ซีรีย์ Ultra Fit รุ่นใหม่ความจุ 128GB ที่มาพร้อมกับการใช้งาน USB 3.0 ที่มีขนาดเล็กกว่าเหรียญสิบเซ็นต์ โดยมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล 130MB/s ราคาเปิดตัว $119.99 หรือประมาณ

Read more