Tagged: Flurry

สหรัฐโดนจีนแซงแล้วกับตลาด SmartPhoneส่วนไทยมีอัตราเติบโต 176% ต่อปี 0

สหรัฐโดนจีนแซงแล้วกับตลาด SmartPhoneส่วนไทยมีอัตราเติบโต 176% ต่อปี

ได้มีการทำวิจับตลาดมือถือ โดย Flurry และได้เผยออกมาว่า ยอดการใช้งาน Smartphone Android/iOS ซึ่งทำการนับด้วย Active User ของประเทศจีน และได้เผยว่า ประเทศจีนได้แซงหน้าสหรัฐไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง Flurry นับเป็นตัวเลขถึงเดือนมกราคม 2013 โดยสหรัฐมียอดการใช้งาน Smartphone 222 ล้านเครื่อง ส่วนจีน มี 221 ล้านเครื่อง แต่มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ กลับแซงหน้าอย่างเหลือเชื่อ และ

Skip to toolbar