Tagged: FreeType

Adobe บริจาคโค้ดที่ใช้สำหรับวาดตัวอักษรแก่โครงการ FreeType, สนับสนุนโดย Google 0

Adobe บริจาคโค้ดที่ใช้สำหรับวาดตัวอักษรแก่โครงการ FreeType, สนับสนุนโดย Google

Adobe ได้บริจาคโค้ด rasterizer ที่ใช้กับฟอนต์แก่โครงการ FreeType โดยการบริจาคครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Google เจ้า rasterizer คือโปรแกรมที่เรนเดอร์ภาพตัวอักษร (glyph) จากรูปแบบเวคเตอร์ให้เป็นบิทแมพ (หรือราสเตอร์ (raster)) ก่อนที่จะถูกนำไปแสดงผลครับ

Skip to toolbar