Articles Posted in the " Fusion-io " Category

  • SanDisk ประกาศซื้อ Fusion-io มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

    SanDisk ประกาศซื้อ Fusion-io มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

    SanDisk บริษัทด้านแฟลชสตอเรจรายใหญ่ ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ (a definitive agreement to acquire) Fusion-io บริษัทแฟลชสตอเรจความเร็วสูงสำหรับตลาดองค์กร (อ่าน รีวิว Fusion-io เทคโนโลยี SSD ประสิทธิภาพสูง) โดยดีลครั้งนี้จะเป็นเงินสดล้วนๆ มูลค่าประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์