Articles Posted in the " g pro 2 " Category

  • 4 สมาร์ทโฟนล่าสุดประชันถ่ายภาพยามค่ำคืน ใครเจ๋งสุดไปชม

    4 สมาร์ทโฟนล่าสุดประชันถ่ายภาพยามค่ำคืน ใครเจ๋งสุดไปชม

    อุปกรณ์ที่ง่ายต่อการถ่ายรูปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในปัจจุบันเห็นทีต้องยกให้สมาร์ทโฟน เพราะนอกจากจะพกพาง่ายยังผสมผสานเทคโนโลยีของตัวกล้องที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ผลิต จนทำให้ความสามารถในกล้องสมาร์ทโฟนหลายรุ่นแทบจะใกล้เคียงกับกล้องดิจิตอลเข้าไปทุกขณะ