Tagged: Galaxy Grand 2

0

Samsung ประเทศไทยปรับลดราคา Galaxy Note 8 และ Galaxy Grand 2 ลงแล้ว

วันนี้ Galaxy Note 8 ปรับราคาจาก 13,900 บาท เป็น 12,900 บาท และ Galaxy Grand 2 ปรับราคา จาก 11,900 บาท เป็น 10,900 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ Samsung Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ

Skip to toolbar