Articles Posted in the " Galaxy S II " Category

  • ประกาศออกมาแล้ว Update Android 4.1 Jelly Bean ทาง Samsung

    ประกาศออกมาแล้ว Update Android 4.1 Jelly Bean ทาง Samsung

    ณ ตอนนี้ เอง ทาง Samsung ได้มีการปล่อยการ Update Android 4.1 Jelly Bean ให้กับเครื่องรุ่นเก่าที่มาพร้อมกับ ICS (4.0) หรือ Gingerbread (2.3) แล้วในบางประเทศ อย่างรุ่น Galaxy S II หรือ Galaxy S Advance แต่รุ่นอื่น ยังไม่มีข่าวออกมาให้เห็น แต่ล่าสุดนั้น ทาง Samsung ยูเครนออกมาเปิดเผยข้อมูลการ Update Android […]