Articles Posted in the " Galaxy S3 Mini " Category

  • La Fleur Samsungเพิ่มสี ให้กับ Galaxy S III และอื่นๆแล้ว

    La Fleur Samsungเพิ่มสี ให้กับ Galaxy S III และอื่นๆแล้ว

    ระยะนี้ทาง Samsung ได้ทยอยปล่อยของออกมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ ตอนนี้ ได้ปล่อยอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อว่า LaFleur ซึ่งเป็นภาษฝรั่งเศส แปลว่า ดอกไม้ โดยตอนนี้เองก็มี ตัว Samsung Galaxy S3 Mini ที่มีสีเนื้อออกมาแล้วตรียมวางขายในประเทศไทย แต่ล่าสุดทาง