Microsoft ใจดี!! มอบ Lumia 640 XL LTE ให้หนุ่มรอดตายจากกำแพงทับแทน Lumia 920 ที่ช่วยชีวิตเขาไว้

ในประเทศจีน นาย Geng Ming ประสบอุบัติเหตุถูกกำแพงที่ทรุดตัวหล่นทับ และได้นำ Nokia Lumia 920 ขึ้นมาบังศรีษะของเขาและช่วยให้เขารอดตาย ทาง Microsoft ประเทศจีนจึงนำ Lumia รุ่นใหม่ไปมอบให้โดยเป็นรุ่น

Read more