geohot กลับมาแล้ว พร้อมกับเครื่องมือ root ครอบจักรวาล Towelroot!

เงียบหายจากวงการแฮกเกอร์ไปนาน วันนี้เขากลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับนาย George Hotz หรือที่หลายคนคุ้นกันในชื่อ geohot แฮกเกอร์หนุ่มผู้แฮก iPhone 3GS และ PS3 จนโดน Sony ไล่ฟ้องเมื่อหลายปีก่อน

Read more