Articles Posted in the " Germany " Category  • Sony Xperia Z เริ่มขายในเยอรมนีเป็นที่แรก 21 กุมภาพันธ์

    Sony Xperia Z เริ่มขายในเยอรมนีเป็นที่แรก 21 กุมภาพันธ์

    มีการประกาศจาก Sony Mobile DE จะขายมือถือรุ่น Xperia Z ในเยอรมนีวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นประเทศแรก ซึ่ง Sony จะทำการวางขายในร้าน Sony Store ในเบอร์ลินก่อนจากนั้นอีก 1 สัปดาห์คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงจะวางขายทั่วประเทศต่อไปสำหรับประเทศอื่นๆ และเมืองไทยคงต้องรอกันต่อไป แต่ข่าวนี้ก็เป็นสัญญาณว่าวันวางขายทั่วโลกใกล้เข้ามาทุกทีเช่นกัน