ASUS กวาด 17 รางวัล Good Design Award จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์เอซุสได้รับรางวัลการออกแบบ Good Design Award จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกถึง 17 รางวัล

Read more