Tagged: :Google

Google Web Designer อัพเดตใหม่เพิ่มฟีเจอร์เครื่องมือไล่สี 0

Google Web Designer อัพเดตใหม่เพิ่มฟีเจอร์เครื่องมือไล่สี

Google Web Designer ออกรุ่นใหม่ 1.0.2 แก้ปัญหา 22 รายการ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เป็นเครื่องมือไล่สีซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งการไล่สีแบบเชิงเส้น และแบบวงกลม ผู้ที่ใช้งาน Google Web Designer 1.0.1 ที่ออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมก่อนหน้านี้แล้ว จะได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ group ของ Google Web Designer ที่มา – blognone.com   By: ตะโร่งโต้ง  ,  +Google Web Designer

Skip to toolbar