Tagged: Google Cloud Platform

Google Cloud SQL เปิดให้บริการทั่วไป 0

Google Cloud SQL เปิดให้บริการทั่วไป

Google Cloud SQL เปิดบริการเป็นส่วนเสริมสำหรับ Google App Engine เพื่อให้นักพัฒนาที่ต้องการเข้าถึง MySQL เต็มรูปแบบสามารถใช้บริการที่ขยายไปได้เรื่อยๆ แต่ก่อนหน้านี้บริการนี้อยู่ในสถานะการให้บริการอย่างจำกัด (limited preview) ตอนนี้ Cloud SQL ก็เข้าสู่สถานะมีให้บริการทั่วไป (generally available – GA) แล้ว การให้บริการเป็นการทั่วไปครั้งนี้กูเกิลจะรับประกัน uptime ให้ 99.95% และขยายขนาดฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดเป็น 500 กิกะไบต์ การปรับสถานะครั้งนี้ กูเกิลปรับปรุงความปลอดภัยไปพร้อมกัน โดยไฟล์ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงไฟล์ชั่วคราวจะถูกเข้ารหัสทั้งหมด ข้อมูลที่ส่งในเครือข่ายภายในเครือข่ายของกูเกิลเองก็ถูกเข้ารหัส ในขณะที่การเชื่อมต่อจากภายนอกสามารถเลือกใช้บริการเข้ารหัสได้ ส่วนไฟล์สำรองข้อมูลแบบเข้ารหัสจะเพิ่มเข้ามาเร็วๆ นี้ ในแง่ของระบบการให้อำนาจเข้าถึง...

Skip to toolbar