Tagged: “H-T-C”

PETER CHOU แอบเอา HTC M7 โชว์ในเลี้ยงบริษัทฯ 0

PETER CHOU แอบเอา HTC M7 โชว์ในเลี้ยงบริษัทฯ

เมื่อไม่กี่วันก่อน HTC ได้จัดงานเลี้ยงภายในที่ใต้หวัน ซึ่ง Peter Chou ได้แอบเซอร์ไพร์ด้วยการเอา HTC M7 ออกมาทดสอบด้วยการถ่ายรูปของผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้เรียก เสียงเซอไพรส์ได้พอสมควร แต่แล้ว Peter Chou ยังได้ให้กำลังใจและบอกใบ้อะไรย่างอย่างด้วยการตะโกนว่า “H-T-C”, “M7” และ “HTC One”นอกจากนี้ Peter Chou ยังได้สร้างกำลังใจ รวมถึงใบ้อะไรบางอย่าง

Skip to toolbar