Articles Posted in the " Hands On " Category
  • มาแล้วพรีวิว Samsung Galaxy S4 จากเว็บไซต์ดังในต่างประเทศ (ชมคลิป)

    มาแล้วพรีวิว Samsung Galaxy S4 จากเว็บไซต์ดังในต่างประเทศ (ชมคลิป)

    หลังจากได้ทำความรู้จักกับ Samsung Galaxy S4 กันไปแล้ว ว่ามีสเป็คและความน่าสนใจอย่างไรบ้าง คราวนี้ลองมาดูการสาธิตการใช้งานของ Samsung Galaxy S4 ผ่านทางสื่อต่างประเทศที่ได้ไปร่วมงานกันบ้าง โดยจากข้อมูลของสื่อที่ไปร่วมงาน ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่ว่า Galaxy S4 นั้นมีรูปลักษณ์ภายนอก หรือการออกแบบตัวเครื่องที่มีเค้าโครงเดิมของ Galaxy S3