สุดไฮเทค!! โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนำหุ่นยนต์มาให้บริการกับแขกที่เข้าพัก แทนพนักงานที่เป็นคนจริงๆ

โรงแรม Henn-na เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มให้หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ เข้าทำหน้าที่ โดยหุ่นเสมือนมนุษย์ทั้ง 10 ตัว มี 3 ตัวที่พูดได้หลายภาษา โดย Kokoro บริษัทผู้ผลิต แถบ Uncanny Valley เรียกมันว่า “Actroids” โดยหุ่นทั้งหมด

Read more