Articles Posted in the " HERE " Category

 • โนเกียเปิดให้ผู้ใช้ Asha Platform ทดสอบแอพ HERE Transit

  โนเกียเปิดให้ผู้ใช้ Asha Platform ทดสอบแอพ HERE Transit

  หลังจากที่ก่อนหน้านี้โนเกียเปิดให้ผู้ใช้ Asha Platform ทดสอบแอพ HERE Maps อย่างเป็นทางการไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงคราวของบริการทางด้านระบบขนส่งสาธารณะอย่าง HERE Transit (ที่มีบน Windows Phone มาก่อนแล้ว) สำหรับ Asha Platform ทุกรุ่นตั้งแต่ Asha 500 จนถึง Asha 503


 • [นี่คืออนาคตของโนเกีย] รถยนต์ Mitsubishi ปี 2014 จะแสดงข้อมูลจราจรจาก HERE Traffic

  [นี่คืออนาคตของโนเกีย] รถยนต์ Mitsubishi ปี 2014 จะแสดงข้อมูลจราจรจาก HERE Traffic

  แผนการของ “โนเกียยุคใหม่” หลังขายธุรกิจมือถือ ประกาศไว้ชัดว่าอนาคตของโนเกียคือ อุปกรณ์เครือข่าย NSN, ระบบแผนที่ HERE และธุรกิจการขายสิทธิใช้งานสิทธิบัตรข่าวนี้เป็นความเคลื่อนไหวของ HERE ครับ โดยโนเกียประกาศว่ารถยนต์ของ Mitsubishi Motors North America ที่จะวางขายในปี 2014 จะมีระบบแสดงข้อมูลสภาพจราจร, สภาพอากาศแบบเรียลไทม์, ราคาน้ำมันจาก HERE Traffic


 • Nokia HERE ระบบนำทางในรถยนต์ เตรียมเข้าสู่ Toyota

  Nokia HERE ระบบนำทางในรถยนต์ เตรียมเข้าสู่ Toyota

  ระบบนำทางแผนที่ ที่มาพร้อมกับรถยนดูเหมือนว่าจะไม่มีทางที่จะแยกกันได้เสียแล้ว หลังจากที่มีรายงานข่าวว่า Nokia นั้น ได้ผ่านขั้นตอนการเจรจาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานระบบแผนที่นำทางของตัวเอง ให้กับ Toyota โดยระบุว่า จะเริ่มติดตั้งพร้อมใช้งาน