Articles Posted in the " Hotmail " Category


  • Microsoft เตรียมปรับโฉมใหม่ให้ Hotmail

    Microsoft เตรียมปรับโฉมใหม่ให้ Hotmail

    ไมโครซอฟท์เตรียมปรับโฉมใหม่ให้ฮอตเมล (Hotmail) โดยหวังจะให้บริการฟรีอีเมลของตนมีความแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งอย่างยาฮู (Yahoo) และจีเมล (Gmail) การปรับปรุงการให้บริการในครั้งนี้ คาด ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม โดยจะมีการจัดประเภทของข้อความที่เข้ามาในกล่องข้อความให้เป็นหมวดหมู่มาก ยิ่งขึ้น โดยคัดจากรายชื่อผู้ติดต่อและการใช้งานเครือข่ายสังคม นอกจากนี้ยังสามารถโชว์รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ ที่ถูกส่งเข้ามาในอีเมลโดยไม่ต้องเปิดไฟล์เอกสาร หรือคลิกลิงก์ที่ให้มา