Tagged: i-mate

i-mate ผู้ผลิต Windows Mobile ในอดีตกลับมาทำมือถืออีกครั้ง, กำลังทำมือถือรัน Windows 8 0

i-mate ผู้ผลิต Windows Mobile ในอดีตกลับมาทำมือถืออีกครั้ง, กำลังทำมือถือรัน Windows 8

บริษัท i-mate ซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตมือถือรัน Windows Mobile ภายใต้แบรนด์คนอื่น (OEM) และเลิกทำธุรกิจไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 แต่ก็กลับมาพัฒนาโทรศัพท์มือถือใหม่โดยใช้ชิป Intel เมื่อสองปีก่อน ประกาศที่งาน Mobile World Congress ที่ผ่านมาว่า จะทำมือถือรัน Windows 8 (ไม่ได้พิมพ์ผิดจริงจาก Windows Phone 8 ครับ มือถือรัน Windows 8 ตามที่บอกจริงๆ)

Skip to toolbar