Tagged: IETF

โนเกียประกาศถือสิทธิบัตรเหนือเทคโนโลยี VP8 64 รายการ 0

โนเกียประกาศถือสิทธิบัตรเหนือเทคโนโลยี VP8 64 รายการ

เทคโนโลยี VP8 เป็นกระบวนการบีบอัดวิดีโอที่กูเกิลไปซื้อมาจากบริษัท On2 โดยเป็นการซื้อทั้งบริษัท และพยายามทำให้เป็นฟอร์แมตมาตรฐานสำหรับอินเทอร์เน็ต (เสนอเป็น RFC6386) และตอนนี้โนเกียก็ยื่นเรื่องต่อ IETF ระบุว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิทธิบัตรทั้งสิ้น 64 รายการ และคำขอรับสิทธิบัตรอีก 22 รายการที่คาบเกี่ยวกับ VP8

Skip to toolbar