Tagged: Indiegogo

Panono กล้องถ่ายภาพพาโนรามาที่ใช้งานโคตรง่ายด้วยการโยน 0

Panono กล้องถ่ายภาพพาโนรามาที่ใช้งานโคตรง่ายด้วยการโยน

Panono คือผลงานนวัตกรรมสำหรับการถ่...

TellSpec เครื่องตรวจสอบองค์ประกอบของอาหารด้วยการสแกน 0

TellSpec เครื่องตรวจสอบองค์ประกอบของอาหารด้วยการสแกน

มีคนส่วนหนึ่งที่ก่อนจะทานอาหารใดๆ ...

แนะนำโครงการระดมทุน Locaze แอพนำทางฝีมือคนไทย 0

แนะนำโครงการระดมทุน Locaze แอพนำทางฝีมือคนไทย

พอดีเห็นโพสแนะนำโครงการบนเพจครับ เ...

Canonical ปรับราคาระดมทุนของ Ubuntu Edge อีกรอบ, บลูมเบิร์กลงขัน 80,000 ดอลลาร์ 0

Canonical ปรับราคาระดมทุนของ Ubuntu Edge อีกรอบ, บลูมเบิร์กลงขัน 80,000 ดอลลาร์

Canonical เจ้าของโครงการลินุกซ์ชื่...